Ślub na bali

“Ślub na Bali” ma dwa znaczenia. Pierwsze to gdy praz zawiera legalny związek małżeński przed tutejszym urzędnikiem stanu cywilnego ( plus ewentualnie duchownym religijnym ) i ślub jest następnie prawnie legalizowany w kraju pochodzenia. Drugie znaczenie to gdy organizowany jest tu tylko ślub religijny lub „ceremonia ślubna” nie mająca konsekwencji prawnych a jedynie duchowe. Ten drugi rodzaj „ślubów na Bali” jest popularniejszy. Ten pierwszy wymaga gromadzenia licznych dokumentów, legalizowania ich w kraju pochodzenia, tłumaczenia, legalizowania w Indonezji, angażowania służb konsularnych. Jest to proces dość długotrwały i kosztowny niemniej kilka par z Polski w ciągu ostatnich 20-lat zawarło związek małżeński na Bali. W Polsce ten rodzaj ślubów, już chociażby ze względu na koszty nie jest bardzo popularny. Jest to też kwestia kulturowa. W Polsce śluby nadal bywają wielkimi hucznymi imprezami gdzie 2 rodziny są zaangażowane w organizację hucznej imprezy weselnej podczas gdy w większości krajów europejskich i Ameryce Płn ta ceremonia jest dużo skromniejsza. Jednakże gdyby byli zainteresowani zapraszamy do kontaktu z naszym biurem po szczegóły.